Dywidenda

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podjęło w dniu 24 kwietnia 2017 roku uchwałę dotyczącą wypłaty zysku za rok 2016 w wysokości 0,38 zł na jedną akcję z dniem dywidendy przypadającym w dniu 9 czerwca 2017 roku i terminem wypłaty dywidendy w dniu 6 lipca 2017 roku.

Raporty bieżące dotyczące dywidendy:

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał, informacja o projekcie uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza oraz o sprzeciwach zgłoszonych przez jednego z akcjonariuszy;

2) Informacja dotycząca wypłaty dywidendy.