Rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netia S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło w dniu 24 kwietnia 2017 roku uchwałę dotyczącą wypłaty zysku za rok 2016 w wysokości 0,38 zł na jedną akcję z dniem dywidendy przypadającym w dniu 9 czerwca 2017 roku i terminem wypłaty dywidendy w dniu 6 lipca 2017 roku.

Informacja na temat wypłaty dywidendy z dnia 24.04.2017 r.

Rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netia S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło w dniu 9 czerwca 2016 roku uchwałę dotyczącą wypłaty zysku za rok 2015 w wysokości 0,40 zł na jedną akcję z dniem dywidendy przypadającym w dniu 16 czerwca 2016 roku i terminem wypłaty dywidendy w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Informacja na temat wypłaty dywidendy z dnia 09.06.2016 r.

Rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netia S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło w dniu 2 czerwca 2015 roku uchwałę dotyczącą wypłaty zysku za rok 2014 w wysokości 0,60 zł na jedną akcję z dniem dywidendy przypadającym w dniu 12 czerwca 2015 roku i terminem wypłaty dywidendy w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Informacja na temat wypłaty dywidendy z dnia 02.06.2015 r.