Struktura akcjonariatu

Cyfrowy Polsat 335574367 Pozostałe akcje 3977
Nazwa podmiotu Liczba akcji % kapitału % głosów
Cyfrowy Polsat 335574367 99,999 99,999
Pozostałe akcje 3977 0,001 0,001
Kapitał zakładowy 335578344 100 100