Struktura akcjonariatu

Cyfrowy Polsat S.A. 110702441 SISU Capital Limited i podmioty powiązane 44336534 FIP 11 FIZ AN 41067530 PZU OFE 'Złota Jesień 34908344 Nationale-Nederlanden OFE 33273518 Aviva OFE 20243646 Akcje w obrocie publicznym i należące do innych Akcjonariuszy 64032248
Liczba akcji % kapitału % głosów
Cyfrowy Polsat S.A. 110702441 31,76 31,76
SISU Capital Limited i podmioty powiązane 44336534 12,72 12,72
FIP 11 FIZ AN * 41067530 11,78 11,78
PZU OFE 'Złota Jesień 34908344 10,01 10,01
Nationale-Nederlanden OFE 33273518 9,55 9,55
Aviva OFE 20243646 5,81 5,81
Akcje w obrocie publicznym i należące do innych Akcjonariuszy 64032248 18,37 18,37
Kapitał zakładowy 348564261 100 100