Struktura akcjonariatu

Cyfrowy Polsat S.A. 110702441 FIP 11 FIZ AN 41067530 The SISU Capital Master Fund Limited 35427077 PZU OFE 'Złota Jesień 34908344 Nationale-Nederlanden OFE 33273518 Aviva OFE 20243646 Akcje w obrocie publicznym i należące do innych Akcjonariuszy 72960729
Liczba akcji % kapitału % głosów
Cyfrowy Polsat S.A. 110702441 31,76 31,76
FIP 11 FIZ AN 41067530 11,78 11,78
The SISU Capital Master Fund Limited* 35427077 10,16 10,16
PZU OFE 'Złota Jesień 34908344 10,01 10,01
Nationale-Nederlanden OFE 33273518 9,55 9,55
Aviva OFE 20243646 5,81 5,81
Akcje w obrocie publicznym i należące do innych Akcjonariuszy 72960729 20,93 20,93
Kapitał zakładowy 348583285 100 100