Struktura akcjonariatu

Cyfrowy Polsat 221404885 FIP 11 FIZ AN 19182760 OFE PZU 17656988 Pozostali akcjonariusze 77333711
Nazwa podmiotu Liczba akcji % kapitału % głosów
Cyfrowy Polsat 221404885 65,98 65,98
FIP 11 FIZ AN 19182760 5,7 5,7
OFE PZU 17656988 5,26 5,26
Pozostali akcjonariusze 77333711 23,06 23,06
Kapitał zakładowy 335578344 100 100