Struktura akcjonariatu

Cyfrowy Polsat* 162695509 Karswell Limited* 58709376 FIP 11 FIZ AN 19182760 Pozostali akcjonariusze 94990699
Nazwa podmiotu Liczba akcji % kapitału % głosów
Cyfrowy Polsat* 162695509 48,48 48,48
Karswell Limited* 58709376 17,49 17,49
FIP 11 FIZ AN 19182760 5,7 5,7
Pozostali akcjonariusze 94990699 28,3 28,3
Kapitał zakładowy 335578344 100 100
* kontrolowane przez Zygmunta Solorza