Struktura akcjonariatu

Cyfrowy Polsat 232.895.492 FIP 11 FIZ AN 19182760 OFE PZU 17656988 OFE Nationale Nederlanden 17769279 Pozostali akcjonariusze 48.073.825
Nazwa podmiotu Liczba akcji % kapitału % głosów
Cyfrowy Polsat 232.895.492 69,40 69,40
FIP 11 FIZ AN 19182760 5,72 5,72
OFE PZU 17656988 5,26 5,26
OFE Nationale Nederlanden 17769279 5,30 5,30
Pozostali akcjonariusze 48.073.825 14,32 14,32
Kapitał zakładowy 335578344 100 100