Struktura akcjonariatu

Cyfrowy Polsat S.A. 110702441 FIP 11 FIZ AN 41067530 The SISU Capital Master Fund Limited 35427077 PZU OFE 'Złota Jesień 34908344 Nationale-Nederlanden OFE 33273518 Aviva OFE 20243646 Akcje w obrocie publicznym i należące do innych Akcjonariuszy 59858415
Liczba akcji % kapitału % głosów
Cyfrowy Polsat S.A. 110702441 33 33
FIP 11 FIZ AN 41067530 12,2 12,2
The SISU Capital Master Fund Limited* 35427077 10,6 10,6
PZU OFE 'Złota Jesień 34908344 10,4 10,4
Nationale-Nederlanden OFE 33273518 9,9 9,9
Aviva OFE 20243646 6 6
Akcje w obrocie publicznym i należące do innych Akcjonariuszy 59858415 17,8 17,8
Kapitał zakładowy 335480971 100 100