Wyniki za IV kwartał i cały 2016 rok


NAJWAŻNIEJSZE DANE (w tys. zł):

Przychody wyniosły 371.683 zł za IV kw. 2016 r. (0% kdk oraz -8% rdr) oraz 1.521.971 zł za cały 2016 r. (-3% rdr)

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 114.257 zł za IV kw. 2016 r. (+7% kdk oraz +2% rdr) oraz 447.442 zł za cały 2016 r. (-2% rdr). Marża skorygowanego zysku EBITDA wyniosła 29,4% za cały 2016 r.

Zysk EBITDA wyniósł 101.594 zł za IV kw. 2016 r. (-1% kdk oraz 0% rdr). Marża zysku EBITDA wyniosła 28,0% za cały 2016 r.

Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 7.041 zł za IV kw. 2016 r.

Zysk netto wyniósł 32.666 zł za cały 2016 r.

Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) za cały 2016 r. OpFCF zdefiniowany jako skorygowany zysk EBITDA pomniejszony o wartość inwestycji kapitałowych wyłączając nakłady inwestycyjne na integrację, projekt 'Netia Lajt' oraz kapitalizowane odsetki od kredytu wyniósł 233.456 zł za cały 2016 r.

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 27.621 zł, natomiast całkowite zadłużenie brutto wyniosło 231.798 zł. Dług netto wyniósł zatem na dzień 31 grudnia 2016 r. 204.177 zł i stanowił 0,46x skorygowanego zysku EBITDA za 2016 r. w kwocie 447.442 zł