Wyniki finansowe za I kwartał 2017 r.


NAJWAŻNIEJSZE DANE (w tys. zł):

Przychody wyniosły 364.506 zł za I kw. 2017 r. (-2% kdk oraz -7% rdr)

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 96.008 zł za I kw. 2017 r. (-16% kdk oraz -13% rdr) Marża skorygowanego zysku EBITDA wyniosła 26,3% za I kw. 2017 r.

Zysk EBITDA wyniósł 94.327 zł za I kw. 2017 r. (-7% kdk oraz -12% rdr). Marża zysku EBITDA wyniosła 25,9% za I kw. 2017 r.

Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 15.224 zł za I kw. 2017 r.

Zysk netto wyniósł 11.958 zł za I kw. 2017 r.

Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) za I kw. 2017 r. OpFCF zdefiniowany jako skorygowany zysk EBITDA pomniejszony o wartość inwestycji kapitałowych wyłączając nakłady inwestycyjne na integrację, projekt 'Netia Lajt' oraz kapitalizowane odsetki od kredytu wyniósł 48.581 zł

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe na dzień 31 marca 2017 r. wyniosły 16.172 zł, natomiast całkowite zadłużenie brutto wyniosło 216.482 zł. Dług netto wyniósł zatem na dzień 31 marca 2017 r. 200.310 zł i stanowił 0,45x skorygowanego zysku EBITDA za 2016 r. w kwocie 447.442 zł