Wyniki finansowe za II kwartał 2017 roku


NAJWAŻNIEJSZE DANE (w tys. zł):

Przychody wyniosły 361.201 zł za II kw. 2017 r. (-1% kdk oraz -7% rdr)

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 97.388 zł za II kw. 2017 r. (+1% kdk oraz -15% rdr). Marża skorygowanego zysku EBITDA wyniosła 27% za II kw. 2017r.

Zysk EBITDA wyniósł 98.913 zł za II kw. 2017 r. (+5% kdk oraz -14% rdr). Marża zysku EBITDA wyniosła 27,4% za II kw. 2017 r.

Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 20.348 zł za II kw. 2017 r.

Zysk netto wyniósł 15.158 zł za II kw. 2017 r.

Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) za II kw. 2017 r. OpFCF zdefiniowany jako skorygowany zysk EBITDA pomniejszony o wartość inwestycji kapitałowych wyłączając nakłady inwestycyjne na integrację, projekt 'Netia Lajt' oraz kapitalizowane odsetki od kredytu wyniósł 21.338 zł

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosły 23.810 zł, natomiast całkowite zadłużenie brutto wyniosło 209.856 zł. Dług netto wyniósł zatem na dzień 30 czerwca 2017 r. 186.046 zł i stanowił 0,42x skorygowanego zysku EBITDA za 2016 r. w kwocie 447.442 zł