Publikacje raportów

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Publikacja wyników finansowych za II kwartał 2017

Publikacja wyników finansowych za I kwartał 2017

Kalendarz finansowy na 2017 rok