01 sierpnia 2014

Zmiany w Zarządzie


Zarząd spółki Netia SA informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 31 lipca 2014 roku Prezes Zarządu Adam Sawicki przedstawił plan rozwoju dla Netii wraz z nową, uproszczoną strukturą organizacyjną spółki. W efekcie Rada Nadzorcza przyjęła propozycję dalszego zmniejszenia składu Zarządu.

Pan Tomasz Szopa będzie raportował bezpośrednio do Prezesa Zarządu już nie w randze Członka Zarządu, pozostając na stanowisku Dyrektora Generalnego ds. Rynku Klientów Indywidualnych (B2C), co pozwoli mu w pełni skoncentrować się na działalności operacyjnej. Jednocześnie wkrótce obsadzone zostanie bliźniacze stanowisko Dyrektora Generalnego ds. Rynku Klientów Biznesowych (B2B), który również będzie raportował bezpośrednio do Prezesa Zarządu.

Pan Tom Ruhan zrezygnował z funkcji Członka Zarządu i Głównego Dyrektora ds. Prawnych i Akwizycji. Jednocześnie podjął również decyzję o odejściu z firmy. Dziękuję Tomowi za wiele lat pracy, których znaczna część przypadała na szczególnie trudny, ale i bardzo ciekawy okres tworzenia się rynku i związanych z nim zmian regulacji prawnych - powiedzial Adam Sawicki, Prezes Zarzadu Netii.

Zmiany, jakie obecnie zachodzą w firmie sa jednym z elementów przygotowywania spółki do wejścia w kolejny etap rozwoju, który jest w trakcie przygotowania i jako nowa strategia Grupy Netia, zostanie zaprezentowany we wrześniu b.r. - podsumował Prezes.