21 lipca 2015

Grupa Netia powiększyła się o TK Telekom


21 lipca 2015 roku Netia SA podpisała umowę nabycia 100% akcji spółki TK Telekom Sp. z o.o. Po podpisaniu 8 maja 2015 r. przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów pomiędzy PKP SA i Netia SA, strony oczekiwały na zgodę Walnego Zgromadzenia PKP SA oraz zielone światło ze strony Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Ostateczna cena nabycia 100% udziałów wyniosła niecałe PLN 222 mln złotych. Transakcja została sfinansowana z dostępnych linii kredytowych oraz środków własnych.

"Przed nami proces integracji firm. Wybierzemy rozwiązanie, który będzie korzystne dla klientów oraz spółek Grupy Netia. W najbliższych miesiącach podejmiemy decyzję o optymalnym modelu. Jednak już dziś jestem pewna, że powiększenie Grupy o aktywa TK Telekom zwiększy efektywność jej działania na rynku i dobrze wpisze się w skuteczną realizację założonej przez Grupę Netia strategii na kolejne lata.” – powiedziała Bogusława Matuszewska, Prezes Zarządu Netii

Grupa Netia, po przejęciu TK Telekom znacząco zwiększy swój potencjał. Zasięg sieci szkieletowej Grupy zwiększy się o około 7,5 tys. km linii światłowodowych. Skala działalności Grupy Netia w segmencie klientów biznesowych zwiększy się nawet o ponad 28 procent (bazując na danych za 2014 rok finansowy, pro forma).

„Kolejny krok w ramach konsolidacji aktywów stacjonarnych na polskim rynku telekomunikacyjnym został dokonany, zgodnie z założeniami strategicznymi Grupy Netia. Rozległa sieć światłowodowa oraz portfel klientów o strategicznym znaczeniu umocnią pozycję Grupy w segmencie klientów biznesowych. Co istotne, po wypłacie dywidendy w wysokości 60 groszy na akcję oraz dokonaniu akwizycji TK Telekom, lewarowanie finansowe Grupy Netia pozostaje nadal na komfortowym poziomie.” – powiedział Andrzej Kondracki, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Grupy.

Niezwłocznie po zamknięciu transakcji Grupa Netia rozpocznie szereg szczegółowych analiz, pozwalających na określenie docelowego modelu integracji TK Telekom w Grupie Netia. Szczegółowy plan zostanie zaprezentowany do końca 2015 roku.