31 stycznia 2017

Stefan Radzimiński wesprze transformację i inwestycje Netii


Na wniosek Prezesa Zarządu Netii, Tomasza Szopy, w dniu 31 stycznia br. Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała ze swego składu Stefana Radzimińskiego do czasowego (3 miesiące) wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Projektów Transformacyjnych i Nowych Inwestycji. Delegacja nie wpływa na dotychczasową wewnętrzną strukturę organizacyjną Spółki.

„Netia jest w kulminacyjnym momencie swojej transformacji. Uznałem, że w tym okresie celowym będzie czasowe wzmocnienie Zarządu i jeszcze większe zacieśnienie współpracy z Radą Nadzorczą. Cieszę się, że Rada Nadzorcza przychyliła się do mojego wniosku i Zarząd będzie pracować we wzmocnionym składzie.”” – powiedział Tomasz Szopa, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Netii.

„Jestem przekonany, że bezpośrednie zaangażowanie Stefana Radzimińskiego – z jego doświadczeniem w projektach transformacyjnych – wniesie wiele dobrego w prace nad kluczowymi dla firmy programami i pomoże w osiągnięciu założonych celów.” – dodał Tomasz Szopa.

Stefan Radzimiński został powołany w skład Rady Nadzorczej Netii 2 czerwca 2015 r. na wniosek założyciela i pierwszego Prezesa Netii, Pana Andrzeja Radzimińskiego.

Stefan Radzimiński jest absolwentem wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją Telekomunikacja. W latach 1999-2014 był współzałożycielem oraz Wiceprezesem, a następnie Prezesem Zarządu ONYX Sp. z o.o., firmy telekomunikacyjno-informatycznej, Od roku 1999 jest Wiceprezesem Zarządu R.P. Investment Sp. z o.o.. Od 2007 roku jest Wiceprezesem Zarządu RP Development Sp. z o.o., firmy działającej w zakresie budowy i wynajmu nieruchomości komercyjnych. Był także członkiem w Radach Nadzorczych spółek: Almeco Sp. z o.o., oraz Invoice Sp. z o.o.