02 grudnia 2002

Nowości w taryfach Netii


1 grudnia 2002 roku Netia wprowadziła dla swoich abonentów oraz dla użytkowników usługi callback sekundowe rozliczenia połączeń z Internetem w ramach usługi ryczałtu internetowego. Także od 1 grudnia 2002 roku taryfa "Efektywna", w której opłaty za połączenia są rozliczane z dokładnością co do jednej sekundy, jest dostępna nie tylko dla użytkowników ISDN Multi, ale również dla użytkowników ISDN Duo i linii analogowych. Obniżona zostaje również opłata za przywrócenie pełnego zakresu usług z 75 zł netto do 40 zł netto.

Od 1 grudnia 2002 roku rozliczany jest rzeczywisty czas trwania połączeń internetowych, a użytkownik płaci za korzystanie z ryczałtu internetowego z dokładnością co do 1 sekundy. Połączenia realizowane po wykorzystaniu wykupionego ryczałtu internetowego są rozliczane według obowiązującej taryfy zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

Do tej pory taryfa Efektywna była dostępna tylko dla użytkowników i potencjalnych Klientów ISDN Multi. Od 1 grudnia 2002 roku taryfa ta jest dostępna dla szerszej grupy Klientów, korzystających z ISDN Duo oraz linii analogowych. Dotychczasowi Klienci mogą zmienić aktualną taryfę na ogólnych zasadach zgodnie z Regulaminem i Cennikiem.