Poniższy „Regulamin Zarządu Netii SA” został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Netii z dnia 21 kwietnia 2015 r. i wszedł w życie z dniem 1 maja 2015 r.

Poniższy „Regulamin Zarządu Netii SA” został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Netii z dnia 21 kwietnia 2015 r. i wszedł w życie z dniem 1 maja 2015 r.