28 lipca 2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A. (110/2017)


Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 lipca 2017 r. Spółka otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Panem Zbigniewem Jakubasem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o zawartej w dniu 26 lipca 2017 r. transakcji na akcjach Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.


Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Załączniki