09 września 2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A. (117/2017)


Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 9 września 2017 r. otrzymała od Pana Mirosława Godlewskiego - osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, Członka Rady Nadzorczej, powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o zawartej w dniu 6 września 2017 r. transakcji na akcjach Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.


Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.