Raporty bieżące

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 17/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 16/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 15/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 14/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 13/2016

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu

Raport bieżący nr 12/2016

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 11/2016

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 10/2016

Przekazanie pełnego raportu domu maklerskiego

Raport bieżący nr 9/2016/K

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 9/2016

Zawiadomienie o możliwości przekroczenia wolumenu 25% akcji nabywanych w ramach Programu nabywania akcji własnych Netia S.A

Raport bieżący nr 8/2016

Rozpoczęcie Programu nabywania akcji własnych Netia S.A.

Raport bieżący nr 7/2016

Uchylenie polityki dywidendowej oraz wniosek Zarządu Netia S.A. w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2015

Raport bieżący nr 6/2016

Rozpoczęcie realizacji przez Netia S.A. inwestycji o znaczącej wartości w zakresie modernizacji sieci

Raport bieżący nr 5/2016

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 4/2016

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 3/2016

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 2/2016

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący nr 1/2016