Raporty bieżące

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 136/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 135/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 134/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 133/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 132/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 131/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 130/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 129/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 128/2016

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 127/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 126/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 125/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 124/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 123/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 122/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 121/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 120/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 119/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 118/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 117/2016