Raporty bieżące

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 96/2016

Realizacja Programu skupu akcji

Raport bieżący nr 95/2016

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 94/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 93/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 92/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 91/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 90/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 89/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 88/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 87/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 86/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 85/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 84/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 83/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 82/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 81/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 80/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 79/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 78/2016

Informacja o zakończeniu sporu zbiorowego ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 77/2016