Raporty bieżące

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 76/2016

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 75/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 74/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 73/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 72/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 71/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 70/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 69/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 68/2016

Uzupełnienie informacji dotyczącej wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 67/2016

Zawieszenie Programu nabywania akcji własnych Netia S.A. na czas określony

Raport bieżący nr 66/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 65/2016

Korekta do raportu nr 62/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 9 czerwca 2016 roku

Raport bieżący nr 62/2016/K

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 64/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 63/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 9 czerwca 2016 roku

Raport bieżący nr 62/2016

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 61/2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał, informacja o projekcie uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza oraz o sprzeciwach zgłoszonych przez jednego z akcjonariuszy

Raport bieżący nr 60/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 59/2016

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 58/2016