Raporty bieżące

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 15/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 14/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 13/2017

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 12/2017

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 11/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku oraz zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016

Raport bieżący nr 10/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 9/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 8/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 7/2017

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 6/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 5/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 4/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 3/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 2/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 1/2017