Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 02.06.2015

Data wydarzenia:
02.06.2015
00:00

https://inwestor.netia.pl/korporacja,wza,866,retransmisja-obraz-zwz.html

https://www.netia.pl/files/video/netia_wza_2015.webm

Załączniki

26.7-manual_netia_en.pps

ppt | 793.1 kB

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zg

pdf | 130.9 kB

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy (362015).pdf

pdf | 124.2 kB

Sprawozdanie rady nadzorczej Netii SA za rok finansowy 2014

pdf | 570.8 kB

Procedura zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa do głosowania na walnym zgromadzeniu Spół

pdf | 255.5 kB

podjete_uchwaly_zalacznik_1.pdf

pdf | 112.2 kB

plan_polaczenia_26_3_15.pdf

pdf | 180.1 kB

podjete_uchwaly_zalacznik_3.pdf

pdf | 147.8 kB

Życiorys zawodowy Pan Adam Biedrzycki

pdf | 18.3 kB

podjete_uchwaly_zalacznik_4.pdf

pdf | 739.4 kB

podjete_uchwaly_zalacznik_5.pdf

pdf | 178.1 kB

Kandydatura do Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza FIP 11 FIZAN.pdf

pdf | 103.7 kB

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netii SA – podjęte uchwały (352015).pdf

pdf | 2.8 MB

b_matuszewska_oswiadczenie.pdf

pdf | 65.2 kB

b_matuszewska_pl.pdf

pdf | 1.7 MB

Kandydatura do Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza Mennica Polska.pdf

pdf | 49.9 kB

Życiorys zawodowy Pan Grzegorz Zambrzycki

pdf | 55.0 kB

grzegorz_zambrzycki_oswiadczenie.pdf

pdf | 50.8 kB

Kandydatura do Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza Aviva OFE Aviva BZ WBK.pdf

pdf | 71.3 kB

Życiorys zawodowy Pan Adam Biedrzycki

pdf | 18.3 kB

adam_biedrzycki_cv.pdf

pdf | 16.6 kB

adam_biedrzycki_oswiadczenie.pdf

pdf | 65.5 kB

Projekty uchwał ZWZ uzupełnione o projekty uchwał do punktów obrad zgłoszonych przez akcjonariuszy F

pdf | 134.3 kB

projekty_uchwal_update.pdf

pdf | 94.6 kB

zalacznik_1.pdf

pdf | 121.8 kB

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2015

pdf | 332.3 kB

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2015

pdf | 376.0 kB

Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania.pdf

pdf | 32.5 kB

proxy_form_pol_2.pdf

pdf | 115.6 kB

projekty_uchwal_update.pdf

pdf | 94.6 kB

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf

pdf | 18.0 kB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 czerwca 2015 roku. Projekty uchwał

pdf | 88.8 kB

plan_polaczenia_26_3_15.pdf

pdf | 180.1 kB

projekty_uchwal_update.pdf

pdf | 94.6 kB

bgimage