Kalendarium

Skonsolidowany raport roczny i jednostkowy raport roczny za 2018 rok

Trigon Investor Day 2019 – Top picks by Trigon – Warszawa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA)

Konferencja na temat wyników finansowych za I kwartał 2018 roku

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Skonsolidowany raport roczny i jednostkowy raport roczny za 2017 rok

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 30.01.2018