Kalendarium

Publikacja wyników finansowych za III kwartał 2015: 5 listopada 2015

Telekonferencja Netii nt. wyników finansowych za I półrocze 2015: 6 sierpnia 2015 godz. 10.00

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 02.06.2015

Telekonferencja Netii nt. wyników finansowych za I kwartał 2015: 14 maja 2015 godz. 10.00

Kalendarz finansowy na 2015 rok