Kalendarium

Wyniki za III kwartał 2012. Telekonferencja z inwestorami: 8 listopada 2012 godz. 10.00

Wyniki za I półrocze 2012. Telekonferencja z inwestorami: 23 sierpnia 2012, godz. 10.00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 19.06.2012

Dzień Inwestora Instytucjonalnego i Analityka Giełdowego

Publikacja wyników za I kwartał 2012

Publikacja raportów okresowych za rok obrotowy 2011