Kalendarium

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

"Dzień Inwestora: TMT" - DM PKO BP

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

Skonsolidowany raport roczny i jednostkowy raport roczny za 2018 rok

Trigon Investor Day 2019 – Top picks by Trigon – Warszawa