Kalendarium

Terminy przekazania raportów okresowych za 2014 rok

Wyniki za III kwartał 2013. Telekonferencja z inwestorami: 7 listopada 2013, godz. 10.00

Roadshow Netii dla zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, Londyn, Paryż i Wiedeń

Roadshow Netii dla polskich inwestorów instytucjonalnych, Warszawa

Wyniki za I półrocze 2013. Telekonferencja z inwestorami: 8 sierpnia 2013, godz. 10.00

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 28.06.2013

Wyniki za I kwartał 2013. Telekonferencja z inwestorami: 15 maja 2013, godz. 10.00

Tenekonferencja nt. wyników za 2012 rok: 21 lutego 2013 godz. 10.00

Kalendarz finansowy na 2013 rok