Kalendarium

Kalendarz finansowy na 2012 rok

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 15.12.2011

Publikacja wyników finansowych za III kwartał 2011

Publikacja wyników za I półrocze 2011

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 02.06.2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Roadshow Netii dla zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, Frankfurt i Wiedeń

Roadshow Netii dla polskich inwestorów instytucjonalnych, Warszawa

Netia roadshow for Polish institutional investors, Warsaw

Publikacja wyników za I kwartał 2011