Kalendarium

Publikacja wyników za III kwartał 2008 r.

Telekonferencja: Netia/Tele2 Polska - status po połączeniu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii SA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 09.09.2008

Publikacja wyników finansowych za I półrocze i II kwartał 2008 r.

Telekonferencja na temat transakcji nabycia Tele2 Polska Sp. z o.o.

Publikacja wyników za I kwartał 2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 07.05.2008

Terminy przekazania raportów okresowych za 2008 rok