Telekonferencja: Netia/Tele2 Polska - status po połączeniu

Data wydarzenia:
14.10.2008
00:00

Po upływie miesiąca od zamknięcia transakcji przejęcia Tele2 Polska, Netia SA przeprowadziła w dn. 14 października  telekonferencję na temat postępu prac nad tworzeniem nowej, silniejszej organizacji. 

Materiały dot. telekonferencji:
Aktualizacja prognozy Netii na rok 2008 oraz prognozy średnioterminowej na lata 2009-2012
Nowa Netia  - status miesiąc po nabyciu Tele2 Polska

Zapis audio telekonferencji (w języku angielskim) jest zamieszczony poniżej.

bgimage