Terminy przekazania raportów okresowych za 2008 rok

Data wydarzenia:
31.01.2008
00:00

Skonsolidowane raporty kwartalne (formularz QSr): 
I kwartał 2008 roku - 15 maja 2008 roku 
II kwartał 2008 roku - 12 sierpnia 2008 roku 
III kwartał 2008 roku - 13 listopada 2008 roku 
IV kwartał 2008 roku - 24 lutego 2009 roku 

Raport półroczny (formularz PSr) 
Skonsolidowany raport półroczny wraz ze skróconym raportem jednostkowym za pierwsze półrocze 2008 roku zostanie przekazany w dniu 12 sierpnia 2008 roku. 

Raporty roczne (formularze RS, R) 
Raport skonsolidowany - 24 lutego 2009 roku 
Raport jednostkowy - 24 lutego 2009 roku 


Zarząd Spółki jednocześnie oświadcza, iż w 2008 roku zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

bgimage