Kalendarium

Telekonferencja Netii dot. wyników finansowych za III kwartał 2014 oraz aktualizacji Strategii 2020: 6 listopada 2014

Termin publikacji wyników finansowych za I półrocze 2014: 28 sierpnia 2014

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 21.05.2014

ZWZ Netii zwołane na na dzień 21 maja 2014 na godz. 12.00

DOSTĘP DO OTWARTEJ TRANSMISJI Z WALNEGO ZGROMADZENIA

Termin publikacji wyników finansowych za I kwartał 2014: 15 maja 2014

Konferencja: Citi's 14th Annual European & Emerging Telecoms Conference, Londyn

Roadshow Netii dla polskich inwestorów instytucjonalnych, Warszawa

Wyniki za rok obrotowy 2013. Telekonferencja z inwestorami: 20 luty 2014 godz. 10.00