Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 21.05.2014

Data wydarzenia:
21.05.2014
00:00

https://inwestor.netia.pl/korporacja,wza,851,retransmisja-obrad-wza.html

https://www.netia.pl/files/video/netia_wza_2014_2.webm

Załączniki

zalacznik_2.pdf

pdf | 148.1 kB

zalacznik_1.pdf

pdf | 127.8 kB

Kandydatura do Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza ING OFE.pdf

pdf | 82.1 kB

Życiorys zawodowy Pan Przemysław Głębocki

pdf | 49.7 kB

Stanowisko Zarządu Netia S.A. w sprawie połączenia Netia S.A. ze spółkami zależnymi Centrina sp. z o

pdf | 169.1 kB

Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania.pdf

pdf | 32.9 kB

Procedura zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa do głosowania na walnym zgromadzeniu Spół

pdf | 256.0 kB

podjete_uchwaly.pdf

pdf | 151.3 kB

Życiorys zawodowy Pan Mirosław Godlewski

pdf | 15.3 kB

k_iwuc.pdf

pdf | 208.1 kB

Życiorys zawodowy Pan Zbigniew Jakubas

pdf | 20.0 kB

Kandydatura do Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamknięt

pdf | 60.0 kB

Życiorys zawodowy Pan Zbigniew Jakubas

pdf | 20.0 kB

podjete_uchwaly.pdf

pdf | 190.4 kB

c_smorszczewski.pdf

pdf | 134.7 kB

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netii SA - podjęte uchwały (352014).pdf

pdf | 226.0 kB

plan_skan_pol.pdf

pdf | 305.5 kB

j_czernuszenko.pdf

pdf | 19.2 kB

Życiorys zawodowy Pan Przemysław Głębocki

pdf | 49.7 kB

proxy_form_pol_2014.pdf

pdf | 118.0 kB

projekty_uchwal_update1.pdf

pdf | 142.0 kB

Formularz pełnomocnictwa wraz z załącznikiem.pdf

pdf | 18.9 kB

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf

pdf | 17.9 kB

Kandydatura do Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza Mennica Polska SA.pdf

pdf | 45.0 kB

Kandydatura do Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza OFE PZU 'Złota Jesień'.pdf

pdf | 98.7 kB

Życiorys zawodowy Pan Mirosław Godlewski

pdf | 15.3 kB

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zg

pdf | 155.5 kB

Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad ZWZ Netii (242014).pdf

pdf | 381.3 kB

fip_wniosek.pdf

pdf | 140.9 kB

26.7-manual_netia_en.pps

ppt | 793.1 kB

k_iwuc.pdf

pdf | 208.1 kB

c_smorszczewski.pdf

pdf | 134.7 kB

Kandydatura do Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza AIC Corporate Fund Inc..pdf

pdf | 48.9 kB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 maja 2014 roku. Projekty uchwał Z

pdf | 88.6 kB

plan_skan_pol.pdf

pdf | 305.5 kB

zalacznik_3.pdf

pdf | 49.7 kB

bgimage