Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Data wydarzenia:
13.12.2021
11:00

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia S.A. zwołanego na dzień 13 grudnia 2021 roku na godzinę 11:00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 464 (02-884 Warszawa):

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie Netia S.A. ze spółką pod firmą IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
bgimage