Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 26.05.2010

Data wydarzenia:
26.05.2010
00:00

Załączniki

260510_zwz_prezentacja.pdf

pdf | 169.0 kB

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 maja 2010 r. (182010).pdf

pdf | 204.0 kB

Uchwala_do_pkt_10_agendy.pdf

pdf | 76.4 kB

Uchwala_nr_24.pdf

pdf | 77.7 kB

sop (1).pdf

pdf | 44.7 kB

Aktualne ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia i projekty uchwał.pdf

pdf | 27.6 kB

Procedura zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa do głosowania na walnym zgromadzeniu Spół

pdf | 251.2 kB

Formularz pełnomocnictwa.pdf

pdf | 15.1 kB

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf

pdf | 25.8 kB

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 26.05.2010 r..pdf

pdf | 23.7 kB

ogloszenie_o_WZA_PL.doc.pdf

pdf | 254.2 kB

Podsumowanie wyników za 2009 rok - prezentacja do pkt. 4 porządku obrad ZWZ.pdf

pdf | 25.0 kB

Życiorys zawodowy kandydata zgłoszonego do rady nadzorczej.pdf

pdf | 309.0 kB

Slajd podsumowujący najważniejsze warunki proponowanego programu premiowania opcjami kadry zarządzaj

pdf | 31.7 kB

sop (1).pdf

pdf | 44.7 kB

ogoszenie_o_wza_pl_update.doc.pdf

pdf | 247.5 kB

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA zwołanego na dzień 26 maja 2010 roku

pdf | 382.1 kB

manual_netia_pl.pps

ppt | 813.6 kB

Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania.pdf

pdf | 22.9 kB

NETIA_001_WZA.wmv

| 207.1 MB

proxy_form_pol_26.5.10_updated.doc

doc | 480.3 kB

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zg

pdf | 155.3 kB

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netii SA z dnia 26 maja 2010 r. (192010).pdf

pdf | 57.6 kB

Podjete_uchwaly.pdf

pdf | 109.9 kB

Retransmisja obrad WZA.pdf

pdf | 21.3 kB

bgimage