Publikacja wyników za I kwartał 2010

Data wydarzenia:
12.04.2010
00:00

Netia SA opublikowała sprawozdania finansowe za I kwartał 2010 roku w dniu 6 maja 2010 r. (czwartek) przed otwarciem sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Komunikat prasowy i sprawozdania finansowe 
Prezentacja na telekonferencję dla inwestorów

 

Telekonferencja nt wyników I kw. 2010 r.

W dniu 6 maja br. o godz. 10.00 czasu warszawskiego odbyła się telekonferencja z udziałem Zarządu na temat wyników.

Numer do odsłuchania (replay): 
(UK) +44 20 8196 1998 
Kod dostępu: 4053886# 


Nagrania z telekonferencji dotyczących wyników stanowią jedynie zapis dyskusji nad oficjalnymi wynikami zawartymi w sprawozdaniach finansowych Spółki. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności czy niejasności informacji podanych w trakcie telekonferencji w stosunku do oficjalnie publikowanych wyników, informacje te należy interpretować w kontekście i zgodnie z opublikowanymi wynikami finansowymi Spółki. Netia nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji podanych w trakcie telekonferencji, a jedynym źródłem oficjalnych danych są raporty bieżące i okresowe publikowane przez Spółkę.

bgimage