Publikacja sprawozdań finansowych grupy Netia SA za IV kwartał i rok obrotowy 2006

bgimage