ZWZA Netii

Data wydarzenia:
21.03.2007
00:00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 21 marca 2007 roku uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia sprawozdań finansowych i pokrycia strat za 2006 rok, zmiany statutu i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, połączenia Netii z jej jednoosobową spółką zależną Pro Futuro SA oraz zmian w składzie i zasadach wynagradzania członków rady nadzorczej. 

Zgromadzenie powołało do rady nadzorczej Spółki pana Wojciecha Sobieraja.

Więcej informacji

bgimage