Terminy publikacji raportów finansowych za 2007 rok

Data wydarzenia:
30.01.2007
00:00

Skonsolidowane raporty kwartalne (formularz QSr)
I kwartał 2007 roku - 15 maja 2007 roku 
II kwartał 2007 roku - 13 sierpnia 2007 roku 
III kwartał 2007 roku - 14 listopada 2007 roku 
IV kwartał 2007 roku - 28 lutego 2008 roku 

Raport półroczny (formularz PSr) 
Skonsolidowany raport półroczny wraz ze skróconym raportem jednostkowym za pierwsze półrocze 2007 roku zostanie przekazany w dniu 13 sierpnia 2007 roku. 

Raporty roczne (formularze RS, R
Raport skonsolidowany - 28 lutego 2008 roku 
Raport jednostkowy - 28 lutego 2008 roku 


Zarząd Spółki jednocześnie oświadcza, iż w 2007 roku zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. 

bgimage