Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 30.01.2018

Data wydarzenia:
30.01.2018
11:00

Zarząd „Netia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek  handlowych („KSH”) oraz w związku ze zgłoszonym przez Akcjonariusza Spółki – Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – w trybie art. 400 §1 oraz §2 KSH żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz art. 402(1) i 402(2) KSH, zwołuje na dzień 30 stycznia 2018 r. (wtorek) na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7a, 02-677 Warszawa.