Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA)

Data wydarzenia:
14.06.2018
12:00

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz innymi dokumentami.