Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Data wydarzenia:
30.04.2020
11:00

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie Netia S.A. ze spółką pod firmą Internetia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

bgimage