Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Data wydarzenia:
08.06.2020
11:00

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
bgimage