Akcje w posiadaniu członków Rady Nadzorczej

Na dzień 30 września 2019 r. członkowie Rady Nadzorczej Netii nie posiadali akcji Spółki.

Udział kobiet i mężczyzn we władzach Netii

2015 - 2018

W roku 2015 w skład Zarządu Netii wchodziły maksymalnie 2 kobiety i maksymalnie 2 mężczyzn. W latach 2016 – 2017 w skład Zarządu Netii wchodziła 1 kobieta i maksymalnie 2 mężczyzn. Od sierpnia 2017 roku do maja 2018 roku w skład Zarządu wchodziła 1 kobieta (Prezes Zarządu) oraz 3 mężczyzn. Od sierpnia 2018 roku w skład Zarządu wchodzi 5 mężczyzn.

W pierwszej połowie 2015 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziło do 2 kobiet i maksymalnie 6 mężczyzn. Od połowy 2015 roku do połowy 2018 roku w Rada Nadzorcza składała się z 6 mężczyzn. Od sierpnia 2018 roku w Radzie Nadzorczej zasiada 1 kobieta i 6 mężczyzn.

 
2014
 
W roku 2014 Zarząd Netii składał się z mężczyzn; skład ilościowy Zarządu wynosił minimalnie 2, a maksymalnie 5 mężczyzn.

W roku 2014 w skład Rady Nadzorczej wchodziło minimum 6, a maksymalnie 9 członków, przy czym przez okres 2014 roku w składzie Rady Nadzorczej zawsze była minimum 1 kobieta oraz od 5 do 8 mężczyzn.

 
2012 - 2013

W latach 2012-1013 Zarząd Netii składał się wyłącznie z mężczyzn (od 3 do 4 osób).

Od stycznia 2012 roku od czerwca 2013 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziła 1 kobieta i 7 mężczyzn. W drugiej połowie 2013 r. Rada Nadzorcza składała się z 1 kobiety i minimum 7 a maksymalnie 8 mężczyzn.

 

Raporty dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenia i raporty dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Netii SA („Netia” lub „Spółka”) niniejszym przekazuje raport dotyczący stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz Raporty dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego z lat poprzednich.