Główne wskaźniki

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Przychody (mln PLN) 1619 2121 1876 1674 1572 1522
Skorygowana EBITDA (mln PLN) 408 591 551 493 459 447
Marża Skorygowanej EBITDA (%) 25% 28% 29% 30% 29% 29%
EBITDA (mln PLN) 611 461 533 581 449 426
EBIT (mln PLN) 303 109 93 157 28 25
Nakłady inwestycyjne (mln PLN) 244 279 280 232 225 234
Liczba klientów usług szerokopasmowych (w tys.) 912 875 849 790 756 697
Liczba klientów usług głosowych (w tys.) 1745 1644 1489 1331 1254 1140
Liczba usług (w tys.) 2789 2688 2526 2305 2254 2130