Główne wskaźniki

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*
Przychody (mln PLN) 1619 2121 1876 1674 1572 1522 1442 1373
EBITDA (mln PLN) 611 461 533 581 449 426 380 356
EBIT (mln PLN) 303 109 93 157 28 25 69 76
Nakłady inwestycyjne (mln PLN) 244 279 280 232 225 234 281 300
Liczba klientów usług szerokopasmowych (w tys.) 912 875 849 790 756 697 640 608
Liczba klientów usług głosowych (w tys.) 1745 1644 1489 1331 1254 1140 1014 937
Liczba usług (w tys.) 2789 2688 2526 2305 2254 2130 1987 1912

*Wyniki zgodne ze standardem MSSF 15