Sprawozdania Rady Nadzorczej

Zamieszczone poniżej sprawozdanie za rok 2014 zawiera ujednolicony tekst dokumentu, który został pierwotnie przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 21 kwietnia 2015 r., a następnie zmodyfikowany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27 maja 2015 r.

Zmieszczone poniżej dokumenty za lata 2003-2013 zostały przetłumaczone z języka angielskiego, w którym zostały pierwotnie przyjęte przez radę nadzorczą Netii. W razie rozbieżności między wersją angielską i polską, wersja angielska będzie wiążąca.