Katarzyna Iwuć

Katarzyna Iwuc szparowana.jpg

Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny

Została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego, Dyrektora Finansowego w dniu 29 sierpnia 2017 roku.  Z Netią związana jest od 2014 r. jako Członek Rady Nadzorczej i Przewodnicząca Komitetu ds. Audytu. Funkcję w zarządzie Netia S.A. objęła w 2015 roku, kiedy została powołana na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego. Od czerwca 2017 r. pełniła natomiast obowiązki Prezesa Zarządu Netia S.A.

Katarzyna Iwuć posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, finansów, audytu oraz strategicznego zarządzania finansami przedsiębiorstw. Od 2013 roku do sierpnia 2017 roku była Członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Finansowych w Mennicy Polskiej S.A. oraz Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. a także uczestniczyła w pracach Rady Nadzorczej Mennica Metale Szlachetne S.A. (od 2014 r.).

W latach 2005 – 2013, jako manager, a następnie partner, w wiodących międzynarodowych firmach doradczych (BDO Polska i Pricewaterhouse) kierowała pracą zespołów audytorów, odpowiadała m.in. za liczne projekty due diligence, przygotowania do IPO oraz prowadziła szkolenia i wykłady.

Katarzyna Iwuć jest absolwentką wydziału Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Na tej uczelni uzyskała również tytuł doktora nauk ekonomicznych. Posiada też tytuł biegłego rewidenta.


Załączniki

Stefan Radzimiński

Stefan Radzimiński szparowany.jpg

Członek Zarządu – Dyrektor Generalny ds. Techniki

Funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Generalnego ds. Techniki pełni od 29 sierpnia 2017 roku, jednak już od 2 czerwca 2015 r. do 29 sierpnia 2017 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym był oddelegowany przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ds. Projektów Transformacyjnych i Nowych Inwestycji.

Był współzałożycielem i w latach 1999-2014 Wiceprezesem, a następnie Prezesem Zarządu ONYX Sp. z o.o., firmy telekomunikacyjno-informatycznej, specjalizującej się m.in. w produkcji oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem oraz sprzedażą systemów B2B i B2C, z wykorzystaniem Internetu.

Od roku 1999 do chwili obecnej jest Wiceprezesem Zarządu R.P. Investment Sp. z o.o. Od 2007 roku jest Wiceprezesem Zarządu RP Development Sp. z o.o., firmy działającej w zakresie budowy i wynajmu nieruchomości komercyjnych. Był także członkiem Rad Nadzorczych spółek: Almeco Sp. z o.o., która była importerem i wyłącznym przedstawicielem na Polskę marki Saab (samochody osobowe) oraz Invoice Sp. z o.o., specjalizującej się w działalności księgowej.

Stefan Radzimiński jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej ze specjalizacją Telekomunikacja.


Załączniki

Aster Papazyan

Aster Papazyan szparowany.jpg

Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. B2B

Został powołany w skład zarządu Netia S.A w dniu 29 sierpnia 2017 roku. Ze spółką związany od 2 listopada 2016 roku, kiedy objął stanowisko Dyrektora Generalnego Rynku B2B.

Bezpośrednio przed dołączeniem do zespołu zarządzającego Netia S.A. zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego w firmie easyPack, operatora paczkomatów InPost, światowego lidera samoobsługowych punktów odbioru, gdzie odpowiadał za rozwój i działalność operacyjną firmy w skali globalnej.

Aster Papazyan posiada 25-letnie doświadczenie w pracy w różnych organizacjach w tym high-tech na rynku B2B. Przez 7 lat, jako Dyrektor Sprzedaży zarządzał działem handlowym Dell Polska, odpowiedzialnym za biznes korporacyjny oraz zbudowanie kanału partnerskiego, a następnie pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Dell w Polsce. Następnie zarządzał aktywami koncernu Naspers - najpierw jako Country Manager na Polskę (Allegro, PayU, OLX, Otomoto, Otodom, Agito), a potem jako CCO w PayU na Centralną i Wschodnią Europę - reformując strategię sprzedaży i marketingu. Wcześniej zajmował także stanowisko Dyrektora Sprzedaży w strukturach rynku B2C w obecnym Orange Polska.

Aster Papazyan ukończył studia Executive MBA na IMD w Lozannie. Jest również magistrem zarządzania i marketingu Akademii Leona Koźmińskiego.


Załączniki

Tomasz Dakowski

dakowski szparowany.jpg

Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. B2C

Został powołany w skład zarządu Netia S.A w dniu 29 sierpnia 2017 r. Ze spółką związany jest od dnia 1 czerwca 2017 roku, kiedy objął stanowisko Dyrektora Generalnego Rynku B2C.

Tomasz Dakowski ma blisko 20-letnie doświadczenie komercyjne w branżach telekomunikacyjnej oraz transportowej, zarówno na rynku B2C jak i B2B. Przez ponad 12 lat zajmował stanowiska menedżerskie i dyrektorskie w obszarze sprzedaży B2C w obecnym Orange Polska. Odpowiadał m.in. za wdrożenie nowego modelu sprzedaży pośredniej, a także kierował projektem rebrandingu z Idei na Orange w obszarze sprzedaży. W kolejnych latach zarządzał globalną strukturą sprzedaży i obsługi Klientów w PLL LOT, dokonując m.in. restrukturyzacji sieci handlowej LOT na świecie oraz komercyjnego wdrożenia we flocie narodowego przewoźnika Dreamlinera.

W latach 2013 – 2017 transformował oraz rozwijał sprzedaż i utrzymanie Klientów B2C w randze Dyrektora Sprzedaży, a następnie Członka Zarządu UPC Polska. Jest współtwórcą strategii podwojenia zasięgu sieci tego operatora.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz szeregu kursów branżowych i menedżerskich, m.in.: w INSEAD w Fointableau, IMD w Lozannie, CranfieldUniversity, Ashridge School of Business oraz Ecole de Gestion w Lyon.


Załączniki

Andrzej Abramczuk

Andrzej Abramczuk

 Andrzej Abramczuk - Dyrektor ds. Strategii i Regulacji

Andrzej Abramczuk, wszedł do Zarządu i objął stanowisko Dyrektora ds. Strategii i Regulacji w dniu 12 grudnia 2017 r.

Andrzej Abramczuk posiada blisko 20-letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora telekomunikacyjnego oraz mediów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wspierał największe transakcje w branży mediów i telekomunikacji na polskim rynku.

Od września 2009 roku związany z kancelarią Chajec, Don-Siemion & Żyto, gdzie od stycznia 2011 jest Partnerem odpowiadającym za praktykę TMT. W latach 2006 - 2009 związany był ze spółką P4 (operator sieci Play). Od 2001 do 2006 roku był dyrektorem departamentu prawnego oraz członkiem zarządu GTS Poland i Cel Polska.

W latach 2011 - 2015 zasiadał w Radzie Nadzorczej CenterNet S.A. i był sekretarzem RN spółki Midas S.A. (obecnie Aero2 Sp. z o.o.). Jest też aktywnym uczestnikiem życia organizacji branżowych, m.in. wiceprzewodniczącym Rady PIIT oraz członkiem Rady KIGEiT.

Andrzej Abramczuk ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe, prowadzone przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości wraz z City University Business School of London oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN.


Załączniki

Krzysztof Adaszewski

Krzysztof Adaszewski

Krzysztof Adaszewski - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Krzysztof Adaszewski został powołany w skład Zarządu oraz objął stanowisko Dyrektora Finansowego w dniu 12 grudnia 2017 r.

Krzysztof Adaszewski posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w obszarze rachunkowości i finansów w branży telekomunikacyjnej. Bezpośrednio przed rozpoczęciem współpracy z Netią, od 2011 roku był członkiem Zarządu (w latach 2012 - 2016 Prezesem) spółki Midas S.A. (obecnie Aero2 Sp. z o.o.). W latach 2011-2016 zasiadał też z zarządach spółek Mobyland i CenterNet z GK Midas. W trakcie pełnienia tych funkcji odpowiadał m.in. za pozyskanie finansowania rozwoju działalności GK Midas.

W latach 2004-2009 pracował w Grupie Netia, gdzie odpowiadał m.in. za planowanie długoterminowe. W latach 1997-2004 zatrudniony w działach finansów polskich spółek telekomunikacyjnych, należących do koncernów Vivendi International i Bresnan Communication.

Od 2015 roku był członkiem Rady Nadzorczej Sferia S.A. a od 2016 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Altalog Sp z .o.o. Z obu tych funkcji zrezygnował w dniu powołania w skład Zarządu Netia S.A.  

Krzysztof Adaszewski ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.


Załączniki