Zarząd

Andrzej Abramczuk

Andrzej Abramczuk.png

 Andrzej Abramczuk - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Andrzej Abramczuk, objął stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego ze skutkiem na 18 sierpnia 2018 r. Od września 2021 roku sprawuje również bezpośredni nadzór nad obszarem B2B Spółki. Z Netią związany od 12 grudnia 2017 r., kiedy dołączył do zarządu na stanowisku Dyrektora ds. Strategii i Regulacji.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora telekomunikacyjnego oraz mediów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wspierał największe transakcje w branży mediów i telekomunikacji na polskim rynku.

Od września 2009 r. był związany z wiodącą polską kancelarią, Chajec, Don-Siemion & Żyto, gdzie od stycznia 2011 r. był Partnerem odpowiadającym za praktykę TMT, będąc wielokrotnie – zespołowo i indywidualnie - rekomendowanym w polskich i międzynarodowych rankingach doradztwa prawnego dla tego obszaru.

W latach 2006 - 2009 związany ze spółką P4 (operator sieci Play) gdzie pełnił funkcję Dyrektora obszaru Prawnego oraz członka zarządu spółki infrastrukturalnej, opowiadającej za budowę sieci P4.

Od 2001 do 2006 roku był dyrektorem departamentu prawnego oraz członkiem zarządu w spółkach: Internet Partners, GTS Poland i Cel Polska.

W latach 2011 - 2015 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki CenterNet S.A. oraz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, wówczas notowanej na GPW, spółki Midas S.A.

Od wielu lat aktywnie działa w ramach organizacji zrzeszających przedsiębiorców rynku telekomunikacyjnego w Polsce, gdzie na dzień dzisiejszy jest Przewodniczącym Rady KIGEiT, Przewodniczącym Rady PIIT, Wiceprezesem Zarządu PIKE oraz członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe, prowadzone przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości wraz z City University Business School of London oraz studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Krzysztof Adaszewski

Krzysztof Adaszewski.png

Krzysztof Adaszewski - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Krzysztof Adaszewski został powołany w skład Zarządu oraz objął stanowisko Dyrektora Finansowego w dniu 12 grudnia 2017 r.

Krzysztof Adaszewski posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w obszarze rachunkowości i finansów w branży telekomunikacyjnej. Bezpośrednio przed rozpoczęciem współpracy z Netią, od 2011 roku był członkiem Zarządu (w latach 2012 - 2016 Prezesem) spółki Midas S.A. (obecnie Aero2 Sp. z o.o.). W latach 2011-2016 zasiadał też z zarządach spółek Mobyland i CenterNet z GK Midas. W trakcie pełnienia tych funkcji odpowiadał m.in. za pozyskanie finansowania rozwoju działalności GK Midas.

W latach 2004-2009 pracował w Grupie Netia, gdzie odpowiadał m.in. za planowanie długoterminowe. W latach 1997-2004 zatrudniony w działach finansów polskich spółek telekomunikacyjnych, należących do koncernów Vivendi International i Bresnan Communication.

Od 2015 roku był członkiem Rady Nadzorczej Sferia S.A. a od 2016 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Altalog Sp z .o.o. Z obu tych funkcji zrezygnował w dniu powołania w skład Zarządu Netia S.A.  

Krzysztof Adaszewski ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Grzegorz Bartler

Grzegorz Bartler.png

Grzegorz Bartler, Członek Zarządu Netia S.A., Wiceprezes Asseco Poland

Grzegorz Bartler posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu strategicznymi projektami IT przede wszystkim dla firm z sektora telekomunikacyjnego. Do Zarządu Netii i na stanowisko Dyrektora Generalnego ds. Techniki został powołany w maju 2018 r., od lipca 2022 r. jest też Wiceprezesem Asseco Poland, odpowiedzialnym za pion telekomunikacji i mediów.

Z Grupą Polsat Plus jest związany od 2010 roku. Początkowo jako Dyrektor Departamentu Business Intelligence w Polkomtelu (operator sieci Plus), a następnie również w Cyfrowym Polsacie. Oprócz konsolidacji obszaru BI Grupy, odpowiadał m.in. za kluczowe projekty transformacyjne.

Wcześniej, przez ponad 15 lat pracował w SAS Institute, gdzie m.in. jako Dyrektor Konsultingu dla sektora Telco dostarczał szerokie spektrum rozwiązań IT i BI. Realizował również projekty dla firm z sektora publicznego, finansowego czy energetycznego.

Grzegorz Bartler od Jest absolwentem Wydziału MIM Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomasz Dakowski

Tomasz Dakowski.png

Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Obszaru B2C

Został powołany w skład zarządu Netia S.A w dniu 29 sierpnia 2017 r. Ze spółką związany jest od dnia 1 czerwca 2017 roku, kiedy objął stanowisko Dyrektora Generalnego Rynku B2C.

Tomasz Dakowski ma ponad 20-letnie doświadczenie komercyjne w branżach telekomunikacyjnej oraz transportowej, zarówno na rynku B2C jak i B2B. Przez ponad 12 lat zajmował stanowiska menedżerskie i dyrektorskie w obszarze sprzedaży B2C w obecnym Orange Polska. Odpowiadał m.in. za wdrożenie nowego modelu sprzedaży pośredniej, a także kierował projektem rebrandingu z Idei na Orange w obszarze sprzedaży. W kolejnych latach zarządzał globalną strukturą sprzedaży i obsługi Klientów w PLL LOT, dokonując m.in. restrukturyzacji sieci handlowej LOT na świecie oraz komercyjnego wdrożenia we flocie narodowego przewoźnika Dreamlinera.

W latach 2013 – 2017 transformował oraz rozwijał sprzedaż i utrzymanie Klientów B2C w randze Dyrektora Sprzedaży, a następnie Członka Zarządu UPC Polska. Jest współtwórcą strategii podwojenia zasięgu sieci tego operatora.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz szeregu kursów branżowych i menedżerskich, m.in.: w INSEAD w Fointableau, IMD w Lozannie, CranfieldUniversity, Ashridge School of Business oraz Ecole de Gestion w Lyon.

bgimage