Raport roczny R  2015

Raport roczny R 2015

Tytuł raportu: Raport roczny R  2015
Data: 25.02.2016 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2015
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2015201420152014
Przychody ze sprzedaży1 318 0491 413 590314 961337 429
Zysk operacyjny15 173112 9703 62626 966
Zysk przed opodatkowaniem28 597221 3296 83452 832
Zysk netto przypadajacy na Akcjonariuszy Spółki20 221275 6464 83265 798
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej403 335471 38696 381112 521
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(372 205)(37 710)(88 942)(9 002)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(165 401)(285 976)(39 524)(68 263)
Aktywa razem3 234 3533 362 200763 071788 823
Zobowiązania razem974 5981 078 748229 933253 091
Zobowiązania długoterminowe550 062578 654129 774135 761
Zobowiązania krótkoterminowe424 536500 094100 159117 330
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki2 259 7552 283 452533 137535 732
Kapitał zakładowy348 233348 08882 15881 667
Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach)348 233 455348 088 394348 233 455348 088 394
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach)348 126 331347 933 646348 126 331347 933 646
Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach)349 110 083348 924 017349 110 083348 924 017
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,060,790,010,19
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,060,790,010,19
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-24Tomasz SzopaPrezes Zarządu
2016-02-24Katarzyna IwućCzłonek Zarządu - Dyrektor Finansowy
2016-02-24Cezary ChałupaCzłonek Zarządu

Raport_roczny.pdf