Raport bieżący nr 99/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach "Netia" S.A.

Tytuł raportu: Powiadomienie o transakcjach na akcjach „Netia” S.A.
Data: 31.08.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 99/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach "Netia" S.A.

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd "Netia" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Netia") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 sierpnia 2016 r. Spółka otrzymała od Pana Mirosława Godlewskiego – Członka Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, zawartych w dniu 30 sierpnia 2016 r.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

M.Godlewski.pdf