Raport bieżący nr 105/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Tytuł raportu: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.
Data: 28.10.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 105/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 października 2016 r. Spółka otrzymała od Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi w Spółce obowiązki zarządcze, powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, zawartych w dniu 28 października 2016 r.