Raport bieżący nr 79/2015

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
Data: 20.11.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 79/2015

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netia S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 20 listopada 2015 r., Spółka otrzymała zawiadomienie od osoby pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w którym poinformowano, że spółka będąca osobą blisko związaną z osobą pełniącą funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), w wyniku transakcji:

- kupna nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 13 listopada 2015 r. 71.260 sztuk akcji Spółki, po średniej cenie 5,44 złotych za akcję, które zostały rozliczone w dniu 17 listopada 2015 r.;

- kupna nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 18 listopada 2015 r. 673.073 sztuk akcji Spółki, po średniej cenie 5,40 złotych za akcję, które zostaną rozliczone w dniu 20 listopada 2015 r.;