Raport bieżący nr 81/2015

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
Data: 27.11.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 81/2015

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netia S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 27 listopada 2015 r., Spółka otrzymała od osoby pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie, w którym poinformowano, że spółka będąca osobą blisko związaną z osobą pełniącą funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) w wyniku transakcji kupna:

- nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 20 listopada 2015 r. 9.466 sztuk akcji Spółki, po średniej cenie 5,40 złotych za akcję, które zostały rozliczone w dniu 24 listopada 2015 r.;

- nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 23 listopada 2015 r. 2.501 sztuk akcji Spółki, po średniej cenie 5,40 złotych za akcję, które zostały rozliczone w dniu 25 listopada 2015 r.;

- nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 24 listopada 2015 r. 63.329 sztuk akcji Spółki, po średniej cenie 5,40 złotych za akcję, które zostały rozliczone w dniu 26 listopada 2015 r.;

- nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 25 listopada 2015 r. 1.111 sztuk akcji Spółki, po średniej cenie 5,40 złotych za akcję, które zostaną rozliczone w dniu 27 listopada 2015 r.

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.