Raport bieżący nr 87/2015

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych
Data: 22.12.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 87/2015

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netia S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 22 grudnia 2015 r., Spółka otrzymała od osoby pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie, w którym poinformowano, że w wyniku transakcji sprzedaży osoba ta zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 grudnia 2015 r. 29.940 sztuk akcji Spółki, po średniej cenie 5,36 złotych za akcję.

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.